lördag 18 februari 2012

Swedish for Existentialists - Lesson 6Jag önskar att jag inte fanns!


IPA - jɑː œnskar at jɑː ɪntɛ fans


I wish I didn't exist!